Oker
"Oker" is het eenmansbedrijf van Y˘han Bergsma, gediplomeerd
meesterschilder, en vijftien jaar geleden begonnen met zijn
ekologisch schildersbedrijf.
Hij is een maatschappelijk verbonden ondernemer die zijn beroep
op duurzame en ekologische wijze vorm geeft vanuit bezieling
door, betrokkenheid met en verantwoordelijkheid voor deze
aarde.
Nog steeds worden verfprodukten gebruikt die vol oplosmiddelen
zitten, middelen die onder andere tot gevolg kunnen hebben dat
schilders hersenziektes ontwikkelen en dat kinderen allergische
reacties kunnen krijgen. Ook kunnen longziektes ontstaan door
de kunststoffen die vrijkomen tijdens het schilderen.
Natuurvriendelijke verfstoffen zijn ontwikkeld met behulp van
natuurlijke produkten die door de natuur zelf geleverd worden, de
natuur, die oneindig veel meer te bieden heeft dan welk chemisch
samengesteld verfprodukt dan ook.
Met vertrouwen in de toekomst van zachte technieken,
technieken die het menselijk ritme en de menselijke maat
eerbiedigen, zijn verfprodukten ontwikkeld die gebaseerd zijn op
grondstoffen uit eenvoudige, natuurlijke bronnen. Hierbij zijn
slechts minimale technische modificaties nodig om ze tot
uitstekende producten te maken, die volkomen onschadelijk zijn
voor mens en natuur. Deze verfprodukten blijken bij vrijwel alle
werkzaamheden in en om de woning aan de hoogste eisen te
kunnen voldoen. Wonden, behandeld met natuurverf, blijven
ademen en hout blijft aanvoelen als hout, en niet als kunststof.
Ook synthetische, met water verdunbare verven, zijn in wezen
niet de oplossing, omdat zij voor een deel nog schadelijke
synthetische grondstoffen bevatten.